Quy đổi trọng lượng đơn hàng

Qui định về cách tính quy đổi trọng lượng đơn hàng

+ Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, chúng tôi sẽ quy đổi từ thể tích ra cân nặng theo công thức: Dài*Rộng*Cao/7.000 đối với hình thức vận chuyển tiêu chuẩn.

+ Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, chúng tôi sẽ quy đổi từ thể tích ra cân nặng theo công thức: Dài*Rộng*Cao/6.000 đối với hình thức vận chuyển tiết kiệm.